33مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

33مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

۹۲ ویدئو ۱٬۴۴۵ بازدید

سعد محمد از کشور پاکستان

قرائت آقای سعد محمد از کشور پاکستان در سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم فروردین و اردیبهشت ۹۸ برگذار شده بود ارائه کردند

سی و ششمین دوره مسابقات ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان